1. Uppgifter om anmälan
  2. Personuppgifter barn och vårdnadshavare
  3. Kontaktuppgifter anmälare
  4. Förhandsgranska
  5. Skicka in
Motivering till anmälan
Du kan anmäla oro för barn eller ungdom till socialtjänsten via denna e-tjänst. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. Under Kontaktuppgifter anmälaren anger du inte ditt namn. Om du uppger ditt namn kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.
Personuppgifter för barnet/ungdomen anmälan avser:
Är barnet informerad om att anmälan görs?
Vårdnadshavare/ förälder
Är vårdnadshavaren informerad om att anmälan görs?
Är vårdnadshavaren informerad om att anmälan görs?
Kontaktuppgifter anmälaren
Om du vill vara anonym fyll inte i nedanstående uppgifter:
E-post
Kan ni tänka er att medverka vid ett möte angående anmälan:
Återkoppling önskas huruvida en utredning inleds (gäller ej privatpersoner)