Avsägelse av beviljad hjälp

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Uppgift om anhörig
  • 3. Insatser som skall upphöra
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Avsägning av Sol insats innebär att man avsäger sig insatsen man är beviljad enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen. Det kan vara exempelvis hemtjänst, leverans av mat eller hjälp med städning.

 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av
socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen iövrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2010:52).

  

Behandling av personuppgifter

När du använder e-tjänster på vår sida behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.
Uppgifterna används för att handlägga ditt ärende i e-tjänsten, svara på frågor, kunna identifiera att du är du samt för att komma i kontakt med dig.

Läs mer om hur Klippans kommun hanterar personuppgifter.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned