Anmälan om vatten- och avloppsinstallation

Denna e-tjänst har 4 steg
 • 1. Anmälan avser
 • 2. Fastighetsuppgifter
 • 3. Förhandsgranska
 • 4. Skicka in

Servisanmälan

En servisanmälan är en beställning du gör för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet(VA-nätet).


När du som fastighetsägare skriver under formuläret eller e-tjänsten förbinder du dig att:

 

 • Inkomma med ritningar för yttre- samt inre VA-ledningar,  vid nybyggnation.
 • Betala avgifter enligt gällande VA-taxa och allmänna bestämmelser (ABVA).
 • Betala anläggningsavgift innan inkoppling på allmän VA-anläggning sker.
 • Meddela Tekniska förvaltningen i god tid innan inkoppling av dricksvatten sker. Fastighetsägaren får inte koppla in dricksvattnet själv. Ring oss på telefon 0435-286 36 eller 0435-283 74.
 • Kontakta Tekniska förvaltningen på telefon 0435-282 41 för att boka en tid när vattenmätaren kan monteras. Tänk på att detta ska göras innan du flyttar in.
 • Husdränering, stuprör eller annat dagvatten får aldrig kopplas till kommunens spillvatten.
 • Vatten får inte tas ut utan Tekniska förvaltningens medgivande. Om du behöver vatten under byggnadstiden är du välkommen att kontakta kommunen på telefon 0435-28000

 

 

Behandling av personuppgifter
När du använder våra e-tjänster på vår sida behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Uppgifterna används för att handlägga ditt ärende i e-tjänsten, svara på frågor, kunna identifiera att du är du samt för att komma i kontakt med dig.
Läs mer om hur Klippans kommun hanterar personuppgifter.

 

 


Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst