Insats enligt socialtjänstlagen (SoL) - ansökan

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Samtycke
  • 3. Insats
  • 4. Anhörig
  • 5. Skicka in

Socialnämnden i Klippans kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du uppger. Personuppgifterna behandlas med datorteknik i syfte att kunna göra en korrekt utredning. Uppgifterna är sekretesskyddade och kommer inte att lämnas vidare till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att begöra information om behandlingen av dina personuppgifter samt få rättelse av felaktiga eller missvisande personuppgifter. Vi kan komma att inhämta uppgifter från olika myndigheter såsom försäkringskassan, primärvården, skattemyndigheten m.m.

I e-tjänsten kommer du at få lämna ditt samtycke till detta.

 

Behandling av personuppgifter

När du använder e-tjänster på vår sida behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.
Uppgifterna används för att handlägga ditt ärende i e-tjänsten, svara på frågor, kunna identifiera att du är du samt för att komma i kontakt med dig.

Läs mer om hur Klippans kommun hanterar personuppgifter.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned