Skolval för förskoleklass - ensam vårdnadshavare

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Barnets personuppgifter
  • 2. Vårdnadshavare
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Denna E-tjänst är för dig som är ensam vårdnadshavare

 

Behandling av personuppgifter

När du använder e-tjänster på vår sida behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.
Uppgifterna används för att handlägga ditt ärende i e-tjänsten, svara på frågor, kunna identifiera att du är du samt för att komma i kontakt med dig.

Läs mer om hur Klippans kommun hanterar personuppgifter.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick