Ansökan om tilläggsbelopp/bidrag om verksamhetsstöd: Förskola, grundskola, fritidshem

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Information om skola/fritidshem/förskola samt barnets/elevens uppgifter
  • 2. Beskrivning av barnets/elevens svårigheter, behov och situation i förskola/skola/fritidshem.
  • 3. Beskrivning av hur verksamheten är organiserad på grupp- och skolnivå samt insatser.
  • 4. Rektors/verksamhetsansvarigs motivering till ansökan om tilläggsbelopp/bidrag till verksamhetsstöd
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

 

Alla förskolor och skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge stöd åt barn och elever i behov av särskilt stöd. Resurser för detta är inkluderat i det så kallade grundbeloppet. Tilläggsbeloppet avser således endast ersättning för extraordinära stödåtgärder.

 

 Här finns mer information om riktlinjer gällande tilläggsbelopp: https://www.klippan.se/utbildning--barnomsorg/elevhalsa/tillaggsbelopp/riktlinjer-gallande-tillaggsbelopp

 

Behandling av personuppgifter
När du använder e-tjänster på vår sida behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Uppgifterna används för att handlägga ditt ärende i e-tjänsten, svara på frågor, kunna identifiera att du är du samt för att komma i kontakt med dig.  Läs mer om hur Klippans kommun hanterar personuppgifter.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick